Καινοτόμες εφευρέσεις που έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο (Video)

https://www.youtube.com/watch?v=IlzpdwkB-wE

Όταν η ανθρώπινη φαντασία και εφευρετικότητα συναντούν την σύγχρονη τεχνολογία, τότε τα καθημερινά προβλήματα βρίσκουν έξυπνες λύσεις!